Sivil Değişim Derneği

Sivil Değişim Derneği Hakkında

2010 yılında Türkiye’de en çok konuşulan konuların başında “Yeni Anayasa” geliyordu. 2011 Genel seçimlerine kısa bir süre kala hemen hemen bütün partiler seçim vaatlerine yeni anayasayı da koymuşlardı.

Artık toplum kendi ihtiyaçlarına cevap verebilecek yeni bir Anayasa talep ediyordu. Bu sebeple Yeni Anayasa’nın toplumun istekleri ve ihtiyaçları esas alınarak hazırlanması gerektiğini düşünen fikir insanlarının, çok çeşitli iş ve yaşam alanlarından gelen kişilerin girişimiyle “Yeni Anayasa Platformu” (YAP) oluşturuldu.

YAP, 2010 Aralık ayından başlayıp 2010 Nisan ayına kadar devam eden “Katılın, Talep Edin, Anayasamızı Birlikte Yapalım” temel sloganı altında toplumun taleplerini öğrenme, anlama ve derleme amacıyla yurt çapında 18 ilde toplam 32 halk toplantısı düzenledi. Halktan gelen talepleri dinledi, kayıt altına aldı, büyük bir titizlikle tasnif etti ve bunları rapor haline getirdi. Bu raporlar 9 Ocak 2012’de TBMM Anayasa Komisyon Üyeleri’ne sunuldu. Tüm bu talepler ve raporlar Haziran 2012 yılında Halk Toplantıları adı altında kitaplaştırıldı. Kitap tüm milletvekillerine, siyasi partilerin genel merkezlerine, sivil toplum örgütlerine, Genel Kurmay Başkanlığı’na ve bunun gibi ilgili gördüğümüz tüm kurumlara gönderildi.

Sivil Değişim Derneği tüm bu çalışmaların bir ürünüdür. Halk Toplantıları kitabı Sivil Değişim Derneği’nin ilk yayınıdır. Sivil Değişim Derneği, YAP’ın tüm faaliyetlerini desteklediği gibi bu süreçten güçlenerek çıkmıştır.

Ne yazık ki bir süre sonra Yeni Anayasa konusu gündemden düşmüş ve neredeyse konuşulamaz hale gelmiştir. Derneğimiz bundan hareketle kendisini yeniden tanımlama gereği duymuştur.

19.07.2017 tarihinde ilk genel kurul toplantımızı yaparak yönetim kurulu değişikliğine gidilmiştir. Yeni yönetim ilk toplantısını yaparak derneğimizin yeni amacını toplumun tüm kesimlerine seslenebilecek bir fikri mecra oluşturmak olarak tarif etmiştir. Buradan hareketle 200’e yakın insana bir davet mektubu gönderilerek 27 Ocak 2018 tarihinde Nippon Otel’de tertiplenen toplantıya davet edilmiştir. Toplantının çerçevesi davet mektubundaki şu cümlelerle ifade edilmiştir:

“Amacımız, düşüncelerin hiç bir sınırlama olmadan dile getirildiği, serbestçe tartışılabildiği bir fikri mecra oluşturmaktır. Düşünsel çeşitliliği içinde barındıran bu fikri mecra ile Türkiye'de yeni ve demokratik bir fikirler zemininin oluşması başlıca dileğimizdir.”

Bu fikirler zemininin oluşup güçlenmesi için çok sayıda toplantı düzenledik, fikir alış verişi yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Şimdi ise “Geçici Korunma Statüsündeki Çocukların Sanat ve Edebiyat ile Rehabilitasyonu” konulu sosyal sorumluluk projesini yürütmektedir.

Derneğimiz bir yandan “fikir çalışmaları”nın içinde olacak, bir yandan da bu tür sosyal sorumluluk gerektiren projeleri yürütecektir.

NOT: 26.09.2018 tarihinde yapılan Genel Kurul’da üye sayısı artırılarak güçlendirilen Yönetim Kurulu listemiz aşağıdaki gibidir:

Aziz Kaya (Başkan), Alaiddin Taş (Başkan Yardımcısı), Bülent Aral (Başkan Yardımcısı), Enver Sezgin (Başkan Yardımcısı), Adnan Özer (Genel Sekreter), Ekin Köksal (Sayman), Akın Özçer (Üye), Esen Çoban (Üye), Gamze Demirtaş (Üye), İlhami Mısırlıoğlu (Üye), Mustafa Dağcı (Üye), Necmi Demirci (Üye), Sadettin Yumuşak (Üye)

– Projenin Değerlendirilmesi / 1 Şubat 2020

– Projeye Katılacak Çocukların Seçimi / 30 Kasım 2019

– Proje Ekibinin Kurulması / 29 Kasım 2019

– Proje Hazırlık Toplantısı / 26 Kasım 2019

Çocuk kalbiyle, çocuklar için...