PROJE HAKKINDA

Proje Hakkında

Geçici Korunma Statüsündeki Çocukların Sanat ve Edebiyat ile Rehabilitasyonu Amacı

İstanbul’da geçici koruma altındaki çocukların kendi dil ve kültür özelliklerini koruyarak psiko-sosyal rehabilitasyon süreçlerine katkıda bulunmak. Böylelikle çocuklarda geleceğe yönelik karamsar bakış açısı oluşmasının ve gelecek planları yapmakta zorlanılmasının önüne geçmek; umut aşılamak.

Çocukların eğitim sistemine adapte olmalarını kolaylaştırmak.

Ebeveynlerde de psiko-sosyal iyileştirmelerin gerçekleşmesine katkıda bulunmak.

Konusu

Duygusal, algısal, zihinsel gelişmeye fırsat oluşturan yaratıcı edebiyat ve sanat atölyeleri yoluyla rehabilitasyon çalışması yapılacaktır.

Çocuklardaki yaratıcılık yeteneğinin gelişimi için onlara yaratıcı ortamların hazırlanması önemlidir. Atölyelerde çalışılan konunun paylaşımı sırasında çocuklar duygusal bakımdan rahatlar; ifade ve iletişim becerileri, farkındalıkları, özgüvenleri artar. Tüm bunların gelişmesi ise iyileşme sürecine katkı sağlar.

Eğitime de katkıda bulunacak atölyeler uzman kişiler, nitelikli yazar ve sanatçılar tarafından yürütülecektir. Bu atölyelere çocukların kendi milletlerinden yazar ve sanatçılar da katılacaktır.

Bu atölyeler edebiyat (şiir ve hikâye) ve resim alanlarında teşkil edilecektir.

Şiir ve edebiyat atölyesinde duyguları hissetme, anımsama ve bunları ifade etme becerilerini geliştirme amaçlı temel (resimsel ve kavramsal düşünme yeteneğini geliştirici) bir çalışma yapılacaktır. Projenin farkındalığı açısından, çocukların yazdığı, yaşam sevinçlerini yansıtıcı, umut aşılayıcı şiirler sokağa yansıtılacaktır.

Resim atölyesinde de görsel sanatlar açısından aynı nitelikte bir çalışma yapılacak ve çocukların çizimleri duvarları süsleyecektir. Böylelikle, yetenekleri işletilen, yaratıcı, kendine güvenli, üretken, estetik duygular geliştirmiş çocuklar umudu sokağa taşıyacak ve topluma umut mesajını vereceklerdir.

Atölyelerden çıkan ürünler (şiir, hikâye, resim vb.) ayrıca sergilenerek değerlendirilecektir.

Atölye çalışmaları sürecinde rehabilitasyonun içsel motivasyon ilkesi sağlanırken, ürünlerin değerlendirilmesi yoluyla da dışsal motivasyon ilkesi bunu tamamlayacaktır.

Gerekçesi

Geçici koruma altındaki çocukların sosyal motivasyonunda ve eğitim sürecinde adaptasyon konusunda ilerlemeler kaydedilmesi, çocukların sağlıklı bir eğitim ve sosyal hayat sürdürmeleri konusunda ailelere destek gerektiği gözlenmektedir.

Hedefleri

Geçici koruma altındaki çocukların kişisel gelişimlerine katkıda bulunarak sosyal motivasyonlarını arttırmak.

Çocukların okul başarılarını arttırmaya yardımcı olmak.

İstanbul’da topluma çocuklardan bir yaşam sevinci hareketini edebi ve sanatsal ifadelerle etkili bir şekilde yansıtmak.

Geçici koruma altındaki insanlar hakkındaki algılarda iyileştirme sağlamak.

Çocukların geleceğiyle ilgili umut aşılamak.

Topluma umut aşılamak.

Çocuk kalbiyle, çocuklar için...

Donate now