ATÖLYELER

RESİM ATÖLYESİ

Resim atölyesinde yapılacak resimsel ve görsel çalışmalar, çocukların duygusal, algısal, zihinsel gelişimine fırsat oluşturan bir sanat alanıdır. Çocukların zihinsel, duygusal ve sosyal anlamda gelişmesini sağlayan resim yapma, onların hem sosyal ortamda hem de okul hayatlarında başarılı olmasını da sağlamaktadır. Sağ ve sol beynin beraber çalışmasını sağlayan, el becerisini güçlendiren ve kendine güvenini artıran bu etkinlik sayesinde çocuklar günlük hayatta ve okul hayatlarında da daha yenilikçi ve başarılı olabiliyorlar.

DAHA FAZLA

ŞİİR ATÖLYESİ

İnsanda erken yaşta estetik ve güzellik terbiyesi için şiir eğitiminin önemli bir yeri olduğu bilinir. Şiir, çocuğu olgunlaştıran ve geliştiren bir türdür. Şiir atölyesinde, çocukların duyguları hissetme, anımsama ve bunları ifade etme becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu atölyede, çocuklardaki saf resimsel ve kavramsal düşünme yeteneği üzerinden dizeler oluşturma çalışması yapılacaktır. Atölye ayrıca, bireysel olarak şiir okuma ya da grupça şiir okuma ve uyandırdığı çağrışımlar üzerine konuşma süreçlerinden oluşacaktır.

DAHA FAZLA

HİKAYE ATÖLYESİ

Çocuklar, konuşma, yazma, dinleme ve okuma gibi temel dil becerilerini geliştirecekleri yaratıcı drama yoluyla hikâyeler oluşturma atölyesinde sosyal ve psikolojik yönden de gelişirler. Çocuklar bu şekilde, kendilerine olan güvenleri artarak, kendilerini rahatlıkla ifade ederler; dikkat, algılama ve yorumlama gibi iletişim yeteneklerini geliştirirler; içe dönük, utangaç, kendisiyle barışık olmayanlar bu duygulardan kurtulurlar.

DAHA FAZLA

Çocuk kalbiyle, çocuklar için...

Donate now