• UMUT İÇİN ÇOCUKLARLA...

    Geçici koruma statüsündeki çocuklar için bir psiko-sosyal hizmet müdahalesi de (onlarla yapılan) sanat, edebiyat alanındaki grup çalışmalarıdır. Atölye modeli bu sanat ve edebiyat çalışmaları çocukların öz-bakım, günlük yaşam, bilişsel, dil ve konuşma alanlarındaki günlük yaşam becerilerine ve de iletişim, çalışma, kişisel ve sosyal alanlardaki sosyal yaşam becerilerine önemli ölçüde katkı sağlamaktadır. Resim atölyesindeki çalışmalar (resim ve görsel) duygusal, algısal, zihinsel gelişmeye fırsat oluşturan bir sanat alanıdır. Atölye aynı zamanda bir paylaşım imkânı ve ortamıdır. Bu şekilde çocuklar rahatlar, farkındalıkları ve özgüvenleri de artar. Şiir ve edebiyat atölyesinde çocukluktaki metaforik düşünce yeteneğine göre duyguları hissetme (duygusal tepkilerin normal hale getirilmesi de), anımsama ve bunları ifade etme becerilerini geliştirmek amaçlanmaktadır. Umut çocuktadır. Adı ve statüsü ne olursa olsun hiçbir nesil kaybedilmemelidir.

    DAHA FAZLA

Çocuk kalbiyle, çocuklar için...

Donate now